Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

Analize fizico - chimice și instrumentale

 

a) Metode electrochimice:

 • Determinarea pH – ului
 • Determinarea consumului biochimic de oxigen

b) Metode gravimetrice:

 • Determinarea materiilor în suspensie
 • Determinarea reziduului filtrabil uscat la 105°C

c) Metode volumetrice:

 • Determinarea consumului chimic de oxigen
 • Determinarea conținutului de cloruri
 • Determinarea conținutului de sulfați

d) Metode Instrumentale:

 • Determinarea conținutului de carbon organic (TOC)
 • Determinarea conținului de metale grele prin spectrometrie de absorbție atomică (Cd, Cu, Cr, Zn, Ni, Pb)
 • Determinări prin cromatografie de gaz și lichid
 • Determinări prin spetroscopie IR, UV-VIS