Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

Tehnologie de obţinere a glicerol formalului,
eco solvent polar utilizat în administrarea parenterală
a medicamentelor POLAR-ECO-SOLV

 

Acronim: POLAR-ECO-SOLV
Competitie/ ID Proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0062
Contract: 33 PTE 2016
Valoarea totala a contractului: 1.997.052,00 lei
Durata contractului: 24 luni ( 2016-2018 )


Scopul proiectului:

este dezvoltarea la nivel pilot industrial a unei tehnologii ecologice de obţinere a unui eco-solvent, glicerol formalul, pornind de la o materie primă regenerabilă (glicerina brută rezultată din procesul de obţinere a biocombustibililor din grăsimi vegetale) şi paraformaldehida.


Prezentare:

Sinteza organică fină reprezintă una dintre cele mai mari provocări din industria chimică. Începând cu pigmenţi organici, surfactanţi, odoranţi şi până la molecule cu structuri rafinate, precum ingredientele farmaceutice active, toate aceste produse trebuie sa aibă o puritate ridicată. Pe lângă puritatea produşilor, procesele de sinteză ale acestora trebuie să îndeplinească o serie de condiţii reglementate în ceea ce priveste siguranţa operatorilor şi efectele asupra mediul înconjurător.
Un grup foarte important de produşi chimici, cu aplicaţii în practic toate domeniile de activitate umană, este reprezentat de solvenţi. Tendinţa principală astăzi, în acest domeniu, este utilizarea solvenţilor „verzi”, cu toxicitate cât mai redusă, impact minim asupra mediului şi obţinuţi din resurse regenerabile. Solvenţii obţinuţi din glicerină, produs secundar rezultat din sinteza biocombustibililor din grăsimi vegetale, constitue o categorie de solvenţi „verzi” cu aplicaţii din cele mai variate [ 1].


Necesitatea implementării proiectului survine din cantităţile mari de glicerină care rezultă ca produs secundar din procesul de obţinere a biocombustibililor, cantităţi care trebuie valorificate la produse cu valoare adăugată. Glicerol formalul este un eco-solvent polar, care se obţine din reacţia dintre glicerină şi paraformaldehidă, este stabil în condiţii acido-bazice şi substituie solvenţi precum butil diglicerol eterul, ciclohexanona, terpenele.
În ţară nu există producători de glicerol formal sau alţi acetali ai glicerinei sau alţi solvenţi obţinuţi pornind de la glicerină.

Parteneri:

Coordonator proiect: Institutul de Cercetare Produse Auxiliare Organice Medias S.A (ICPAO)
Str: Carpati nr 8, 551022, Medias, jud Sibiu
Director proiect: dr.ing .Trifoi Ancuta Roxana
Partener 1: CENTRUL DE CHIMIE ORGANICA AL ACADEMIEI ROMANE "C.D.NENITESCU"
Str:Independentei nr 202 B
Responsabil proiect: dr.ing.Petru Filip

Obiective

Obiectivul general al proiectului este de a perfecţiona şi valida, la scară mărită, tehnologia de laborator de obţinere a glicerol formalului, existentă la SC ICPAO SA, care să respecte principiile Chimiei Verzi. Obiectivele specifice sunt:

Obiectivul 1: Identificarea catalizatorilor optimi din punct de vedere al activităţii şi stabilităţii , pentru reacţia de acetalizare a glicerinei cu PFA
Obiectivul 2: Dezvoltarea tehnologiei de sinteză a glicerol formalului in cataliză eterogenă
Obiectivul 3: Validarea produsulului pentru încadrarea în cerinţele impuse pentru utilizarea ca solvent la fabricarea soluţiilor injectabile farmaceutice şi veterinare.

 

STRUCTURA

An

Etape/ Denumirea Activităţii

Partener implicat Sfârșit etapa
 201

 Etapa 1 - Dezvoltarea de tehnici analitice specifice RMN şi GC-MS pentru monitoritarea
evoluţiei în timp a acetalizării glicerinei cu paraformaldehida.
Sinteza de catalizatori mesoporoşi acizi.

Partener (P1) - CENTRUL DE
CHIMIE ORGANICA AL
ACADEMIEI ROMANE
"C.D.NENITESCU

Coordonator (CO) - INSTITUTUL
DE CERCETARI PRODUSE
AUXILIARE ORGANICE S.A.

 15/12/2016
 2017

Etapa 2 - Identificarea catalizatorilor optimi din punct de vedere al activităţii şi stabilităţii, pentru reacţia de acetalizare a glicerinei cu paraformaldehida.
Perfecţionarea tehnologiei existente de obţinere a glicerol formalului

Coordonator (CO) - INSTITUTUL
DE CERCETARI PRODUSE
AUXILIARE ORGANICE S.A.
Partener (P1) - CENTRUL DE
CHIMIE ORGANICA AL
ACADEMIEI ROMANE
"C.D.NENITESCU"
30.11.2017
 201 Etapa 3 - Dezvoltarea şi demonstrarea tehnologiei inovative de obţinere a glicerol formalalului, în cataliză heterogenă, la scară pilot.
Purificarea glicerol formalului prin distilare peliculară.
Coordonator (CO) - INSTITUTUL
DE CERCETARI PRODUSE
AUXILIARE ORGANICE S.A.
Partener (P1) - CENTRUL DE
CHIMIE ORGANICA AL
ACADEMIEI ROMANE
"C.D.NENITESCU
 05.10.2018

 

Aplicatii posibile cu potential de piata:

 

Tehnologii innovative pentru fabricarea urmatoarelor categorii de produse cu aplicatii directe si potential de piata:
- obtinerea glicerolului formal, eco solvent polar utilizat în administrarea parenterala a medicamentelor

 

Rezultate obtinute:

(i) S-a ridicat la scară pilot, tehnologia de obținere si de purificare a glicerol formalului în cataliză heterogenă, astfel încât să se îndeplinească cerințele impuse pentru utilizarea sa ca eco-solvent polar la administrarea parenterală a medicamentelor. S-a obtinut glicerol formal, cu o puritate > 99%.

(ii) 1 Cerere de brevet de inventie OSIM nr. A/00768/03.10.2018 cu titlul PROCEDEU DE OBŢINERE A GLICEROL FORMALULUI, ECO SOLVENT UTILIZAT ÎN ADMINISTRAREA PARENTERALĂ A MEDICAMENTELOR, PE CATALIZATORI ACIZI CU STRUCTURĂ MESOPOROASĂ.

(iii) 1 articol ISI în Revista de Chimie, vol. 69, 4/2018, pag. 783-789. „Study of the Drug Diffusion Through Polymeric Membranes”, autori: Elena Grosu, Ancuta Trifoi, Maria Rapa, Timea Gherman, Andreea Turcanu, Petru Filip.

(iv) 1 lucrare la Conferința Internațională 2018, Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă, PRIOCHEM ediția 14, cu titlul GREEN ACETALIZATION OF GLYCEROL WITH FORMALDEHYDE OVER HIGHLY EFFICIENT SUPPORTED TUNGSTOPHOSPHOROUS ACID, Autori: Velnazarov Myrat, Blajan Olimpiu, Filip Petru

 

InstalatiePilot

Instalația pilot de obtinere a glicerol formalului

 

Diseminarea rezultatelor:
• 1 Cerere de brevet de inventie OSIM nr. A/00768/03.10.2018 cu titlul PROCEDEU DE OBŢINERE A GLICEROL FORMALULUI, ECO SOLVENT UTILIZAT ÎN ADMINISTRAREA PARENTERALĂ A MEDICAMENTELOR, PE CATALIZATORI ACIZI CU STRUCTURĂ MESOPOROASĂ. Autori: Blajan Olimpiu, Filip Petru, Trifoi Ancuta Roxana, Doukeh Rami A.
• 1 participare la Conferința Internațională 2018, Prioritatile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabilă, PRIOCHEM ediția 14, cu titlul GREEN ACETALIZATION OF GLYCEROL WITH FORMALDEHYDE OVER HIGHLY EFFICIENT SUPPORTED TUNGSTOPHOSPHOROUS ACID, Autori: Velnazarov Myrat, Blajan Olimpiu, Filip Petru.  Lucrare sub forma de poster.
• 1 articol ISI publicat în Revista de Chimie, vol. 69, 4/2018, pag. 783-789. „Study of the Drug Diffusion Through Polymeric Membranes”, autori: Elena Grosu, Ancuta Trifoi, Maria Rapa, Timea Gherman, Andreea Turcanu, Petru Filip.

 

CONTACT

Director Proiect – dr.ing. Trifoi Ancuta Roxana
tel: +40 269-843.601
tel/fax: +40 269-831.039, 831.377
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.